Örgryte Bostads AB´s fastighet är belägen i östra Göteborg vid Danska vägen mellan S:t Sigfrids plan och Redbergsplatsen vilket gör att vi är inom gångavstånd till Göteborgs centrum. Här finns bra kollektivtrafik med buss 60 och 62.

Vi har hyresrätter och kontor/lokaler för uthyrning. Här finns allt Ni som hyresgäster kan önska er: Goda parkeringsmöjligheter under tak i anslutning till entréerna. Minicentrum med bank, restaurang, damfrisering, gym och revisionskontor.

Lägenheterna är stora och rymliga, här finns lägenheter både för den enskilde likaväl som för den stora barnfamiljen.

Samtliga lägenheter är T-märkta, vilket innebär att man kan nå samtliga lägenheter med hiss, både från garageplan men även från gården.
 
 
 

Söka bostad

Örgryte Bostads AB har eget kösystem, vilket innebär att man besöker vårt kontor under öppethållandetiden (behöver ej förbokas). Man fyller i en blankett som vi tillhandahåller och därefter får man kvitto på att man är uppsatt i kön. Därefter uppdaterar man sin köplats varje halvår via telefon eller e-post. Vi hyr ut våra lägenheter efter kötid, alltså hur länge man stått i kö, och har inga förturer.

Prästgårdsängen växer

Prästgårdsängen vid Danska vägen i centrala Göteborg är på väg att bli ett både tätare och öppnare bostadsområde. Den här webbplatsen är till för alla som vill följa kvarterets utveckling

Nybyggnation

Planen för nybyggnation har varit utställd under sommaren och ni hyresgäster, omkringboende, myndigheter både kommunala och regionala har haft möjligheten att lämna åsikter kring planen. Stadsbyggnadskontoret har fått in många åsikter, många negativa, men också många positiva, där fokusen i första hand ligger på nyttan av den ökande servicen och tryggheten, som kommer att tillhandahållas i framtiden, med torg, butiker och annan service. Stadsbyggnadskontoret kommer under hösten att sammanställa inkomna skrivelser och ta ställning till om åsikterna föranleder någon förändring i planen. Det är i första hand länsstyrelsen och de kommunala förvaltningarnas åsikter som kan föranleda att gränser och avstånd ändras. Idag finns ju inga byggnader ritade utan det är volymer som avbildas på skisserna. Hur byggnader m.m. skall se ut kommer i bygglovsskedet som kommer efter att planen fastställs. Enligt Stadsbyggnadskontoret kommer planen inte upp på byggnadsnämnden under 2016, men förhoppningsvis under våren 2017, beroende på hur politikerna ställer sig till förslaget.